BENTOBAR +

ВОДОНАБЪБВАЩИ КАУЧУКОВО – БЕНТОНИТОВИ ЛЕНТИ ЗА УПЛЪТНЕНИЕ НА КОСТРУКТИВНИ ФУГИ В СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ

BENTOBAR + Водонабъбващи каучуково – бентонитови ленти за уплътняване на конструктивни фуги в стоманобетонови кострукции.

Приложими във всички видове конструкции, в които може да има позитивно или негативно водно налягане.
Полагат се в конструктивната фуга, според предписнието на проектанта и след завършване на конструкцията, при контакт с вода набъбват и защитават фугата до 6 бара водно налягане.

BENTOBAR + е разработен в два варианта за сладки/ не агресивни / и солени /агресивни / води.

BENTOBAR + е със сечение 20/25 мм. и дължина на лентата 5 м1; опаковка в кашон 30м1

Като част от системата за закрепване на лентите към работната повърхност се предлагат и специални мрежести профили с дължина 1м1 и фиксиращo лепилo – флакон 290 ml.

технически фиш » PDF

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения