POLIBAR +

ВОДОНАБЪБВАЩИ ПРОДУКТИ ОТ ТЕРМОПЛАСТИЧЕН СИНТЕТИЧЕН КАУЧУК (TPE) С ХИДРОФИЛЕН ВОДОНАБЪБВАЩ ПОЛИМЕР ЗА ВЛАГАНЕ В РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Водонабъбващи уплътняващи муфи с d =15 мм. със закрепваща връзка за преминаващи през бетона арматурни елементи или кофражни стяги.

технически фиш » PDF

Водонабъбващи уплътняващи муфи с вътреш диаметър от 12 до 60 мм за преминаващи през бетона дистанциращи кофражни тръби или други.

технически фиш » PDF

Уплътняващи тапи с водонабъбваща глава с d от 22 до 34 мм. за преминаващи през бетона дистанциращи кофражни тръби или други отвори.

технически фиш » PDF

Водонабъбващи ленти POLIBAR + от ново поколение термопластичен каучук с хидрофилен водонабъбващ полимер, разработени за прилагане в контакт с различни видове сладки и агресивни води.

технически фиш » PDF

Водонабъбващи въжета от ново поколение термопластичен каучук с хидрофилен водонабъбващ полимер, разработени за влагане в периферните EPDM профили на тунелните тюбинги при работа с TBM машини.

технически фиш » PDF

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения