Битумни грундове и емулсии

SOPREMA – битумни грундове и емулсии

Битумните грундове на SOPREMA се характеризират с добра покриваемост, висока адхезия към основата, бързо съхнене след полагане, адаптивност към различните материали, ниски нива на странични миризми, дълаг период на складиране при спазване предписанието на производителя и с отговорност към природата.

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения