SOPRAMUR

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КАПИЛЯРНА ВЛАГА И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ПОДЗЕМНИ , БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ В КОНТАКТ С ПОЧВА И ОБРАТНИ НАСИПИ

Sopramur е еднокомпонентна, битумна емулсия с полимерни добавки за обмазване на бетонови и стоманобетонови елементи, защитавайки ги от капилярната влага и повърхностни води при контакт с почвата и обратните насипи.
Характерно за този материал, е че се препоръчва нанасянето му върху влажна основа , което ускорява строителния процес след декофриране.
Нанасянето става с четка с полутвърд косъм или валяк.
Нанася се в три слоя, като първият е грундиращ с добавено количество вода към емулсията според инструкциите на производителя.
Подходящ е за ползване при единични или ивични фундаменти, подпорни стени, водостоци и други вертикални елементи , в случаи когато не са налични високи подпочвени води и конструкцията се нуждае само от защита от капилярна влага и повърхностни води.
Полагането на материала не изисква квалифициран персонал, което допринася и за намаляване на себестойността на крайния продукт.

технически фиш » PDF

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения