SOPRAMASTIC 200 ; COLLE SOPRATUILE ; CALFATINE

ГАМАТА ОТ СТУДЕНИ, БИТУМНИ ЛЕПИЛА В УДОБНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОПАКОВКИ , ПОЗВОЛЯВАТ ЛЕСНА И ПРАКТИЧНА РАБОТА С ТЯХ

SOPRAMASTIC 200 – 310 ml.

Студено, битумно лепило с UV защита . За обработка на малки детайли , запълване на малки фъги или локални репарации на битумни хидроизолации. Подходящ и за полагане върху метални повъхности.Позволява връзка и при леко влажна основат.Полага се с пистолет за силикон.

COLLE SOPRATUILE – 310 ml.

Студено, битумно лепило без UV защита . За студено подлепване на битумни мембрани или битумни керемиди или други елементи към битумна повърхност.Полага се с пистолет за силикон.

CALFATINE – 5 kg.

Студено, битумно лепило с UV защита. За обрадотка на по-големи детайли и площи. Опаковка от 5 кг. за полагане с шпатула или маламашка.

технически фиш PDF

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения