Специални битумни мембрани

Специални битумни мембрани

SOPREMA Group е световнодоказан производител на SBS модифициран битум, който предлага голямо разнообразие от висококачествени битумни мембрани.
SBS модифицирания битум е технология, осигуряваща дълготрайност и надеждност, на свързаността и устойчивостта на материалите на външни атмосверни влияния, с което предпазват конструкциите за дълги периоди от време.
Производствения опит на SOPREMA Group в битумните технологии е на повече от 100 години и са изпитани във времето.
SBS модифицираните битумни продукти могат да се използват в решаването на изключително разнообразни инженерни решения, позволяващи на изпълнителите и мениджъритеи на проекти и съоръжения възможността за работа в различни климатични условия.

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения