SOPRAFIX Unilay 50 AR

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА БИТУМНА МЕМБРАНА ЗА ЕДНОПЛАСТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ ЗА ПОСЛОЕН МОНТАЖ

Soprafix Unilay 50 AR е специално разработена от SOPREMA SBS битумна мембрана за еднопластови хидроизолации на плоски покриви при послоен монтаж.
Характерно за този материал е неговата армировка, гарантираща му висока механична якост и устойчивост на различни видове атмосферни влияния. Материалът е със стандартна сива минерална посипка за UV защита и по-широка ивица за застъпване за монтаж на фисиращите планки и надеждна заварка в снадките.
Закрепването на материала към покривната кострукция се осъществява посредством винтове и планки или дюбели, като заваряването му се извършва само във ивицата за застъпване.
Предлага се и във вариянт за двуслойни системи като първи пласт без минерална посипка Soprafix HP, върху този материал за механично фиксиране се полага газопламъчно втори пласт с UV защита / минерална посипка или алуминиево фолио/ и стандартна армировка.

технически фиш » PDF

държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения