ВИЗИБЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ

изолационни консултации и устойчиви решения

направления

Хидроизолации

специфични материали и решения за хидроизолационни системи

Водонабъбващи системи

Водонабъбващи елементи за стоманобетонови конструкции

Шумоизолации

мембрани за редуциране на ударен и акустичен шум

Димоотвеждащи системи

покривни и фасадни системи за отвеждане на дим и топлина

ИЗОЛАЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ И УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ
обекти

Хидроизолации

Обмазващи хидроизолации

Димоотвеждащи системи

партньори
държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения