Водонабъбващи системи

ВОДОНАБЪБВАЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ИНФИЛТРАЦИЯ НА ВОДА

 

Водонабъбващи ленти

Водонабъбващи тапи

Водонабъбващи уплътняващи муфи

 
 

 
държим на детайла
качествени продукти
устойчиви решения